Klaar voor de volgende fase

Missie

Missie

‘What counts in life is […] what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead.’
-Nelson Mandela

Nieuwe levensfase, nieuwe balans

Iedereen beweegt zich in zijn leven naar nieuwe levensfasen zoals bijvoorbeeld de overgang naar middelbare leeftijd en een gezinshuishouden. Sommige overgangen geven tijdelijk stress en een grotere belasting. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar nieuw werk, een ziekte, het moederschap, een scheiding of de verwerking van (jong) verlies van een dierbare. De overgang naar de andere fase heeft vaak invloed op diverse leefstijlaspecten, in feite op het hele ‘bio-psycho-sociale wezen’, inclusief je arbeidsleven. Je bent op zoek naar een nieuwe balans en dat merk je lichamelijk, psychisch en aan de omgang met je omgeving. Als deze belasting te groot wordt om zelf te dragen, en stress ontstaat, bestaat de kans dat je tijdelijk uit het arbeidsproces valt.

Het duaal procesmodel

fasemodel incl transitie

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave

(Re)vitaliseren of re-integreren

VitaalKlaar wil particulieren en werknemers op een integrale manier begeleiden om tijdens een transitieperiode in hun leven (weer) vitaal te worden of te blijven, in hun kracht te komen en (weer) aan het arbeidsproces deel te (blijven) nemen. Zij is gespecialiseerd in de levensfasen rondom werk, gezin en gezondheid, bij stress en verlies.
De ontwikkelde programma’s zijn bedoeld om te (re)vitaliseren dan wel re-integreren met als doel de draagkracht te verhogen, de fysieke en mentale balans te herstellen en betekenis te geven.

Duurzame inzetbaarheid en groei

VitaalKlaar wil werkgevers helpen bij duurzame inzetbaarheid door bovengenoemde levensfasen bespreekbaar te maken op de werkvloer en het opstellen van een stuk (nog ontbrekend) (CAO)beleid/advies of opleiding van leidinggevenden. Op deze manier wil ze voorkomen dat werknemers met een tijdelijk hogere belasting of werkstress uitvallen en stimuleren dat ze sneller re-integreren. De programma’s kunnen worden ingezet als uitvoering van dat beleid. In feite ondersteunt VitaalKlaar zo bij ‘goed werkgeverschap’ en groei van werknemers. Ook onderschrijft ze hiermee de peilers van het programma Duurzame Inzetbaarheid van Asscher (’14-’18), om psychosociale arbeidsbelasting bespreekbaar te maken en te verminderen (nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid).