Klaar voor de volgende fase

LifeCoaching

LifeCoaching

LifeCoaching is het persoonlijke coachingsprogramma voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij stress in een nieuwe levensfase. Bij deze coaching werken we met het bloemmodel waarbij je zelf bepaalt met welke leefstijlaspecten we gaan werken.

Voor wie?

Voor particulieren en werknemers die behoefte hebben aan coaching op leefstijlaspecten om op een vitale manier naar de nieuwe fase te gaan en balans te (her)vinden. Soms is deze periode door omstandigheden belastender dan normaal. Voor werknemers werkt het vaak prettig om los van het bedrijfsbelang met een onafhankelijke coach te praten. De coaching kan betrekking hebben op elk aspect in onderstaand model. Voor elk leefstijlaspect is een stappenplan ontwikkeld.

Hoe ziet de coaching eruit?

LifeBoost LifeBloom

  • Jij als klant, jouw situatie en jouw vraag staan centraal.
  • Het vindt plaats bij jou thuis of op een van onze locaties.
  • Voorafgaand aan het eerste gesprek vul je een uitgebreid intakeformulier in dat inzicht geeft in jouw status op alle leefstijlaspecten.
  • We starten met het gestructureerd in kaart brengen van jouw spannings- en krachtbronnen en het vaststellen van jouw concrete doelstellingen.
  • Bij voorkeur wordt een deel van de coaching gewandeld, gejogd of, als dat binnen de doelstellingen past, getraind.
  • Het gebruikelijke traject bestaat uit een coachingstermijn van 2 tot 3 maanden maar het kan zijn dat twee gesprekken al voldoende zijn.

Praktisch en kosten

Geef je nu op door het aanmeldformulier in te vullen.
Aanmelden Tarieven