Klaar voor de volgende fase

Vitaliteit bij verlies

Vitaliteit bij verlies

‘De manier waarop we omgaan met verlies, vormt ons vermogen om in het leven te staan, meer dan wat dan ook.’ – Naomi Remen

Verlies doet zich voor op allerlei levensterreinen: een dierbare, werk, gezondheid, woonsituatie, droom of zelfs je figuur. Iedereen krijgt te maken met verlies. Verlies van een dierbare door scheiding of overlijden raakt je identiteit en brengt je fundamenten aan het wankelen. Het raakt eigenlijk elk aspect van je leven, je hele bio-psycho-sociale wezen. Zeker als er kleine kinderen bij betrokken zijn. Belangrijk is dat je in deze periode zorgt voor voldoende draagvermogen of ‘vangnet’ om zowel lichamelijk als geestelijk fit en vitaal te blijven.

VitaalKlaar biedt als (ervarings)deskundige persoonlijke LifeCoaching voor mensen die ondersteuning nodig hebben tijdens of na een verlies. Speciaal voor mensen met verlies (overlijden) van een dierbare is de training LifeBoost opgezet. Beide vanuit een integrale aanpak.

Aanmelden

Aanmelden Tarieven