Klaar voor de volgende fase

Begeleiding

Begeleiding

Als zich verlies voordoet of gaat voordoen in de organisatie, kan dit leiden tot paniek en wanorganisatie. Wie regelt de opvang van collega’s? Hoe gaan we met hen om? Hoe regelen we andere zaken en stemmen we af met familie? Wie kan en wil dit doen? VitaalKlaar kan hierin ad hoc begeleiden en praktische zaken regelen.

Voor wie en wanneer?

Voor leidinggevenden/teamleiders of HR-medewerkers van een organisatie waar dit voorkomt, tijdig (vooruitdenkend bij bijv. een aanstaande reorganisatie) of acuut (in geval er een overlijden of ander acuut verlies is).

Wat houdt het in?

  • Contactpersoon, coördinator en aanspreekpunt zijn als zich een situatie voordoet.
  • Organisatie, opvang en nazorg van directe collega’s.
  • Praktisch regelen van zaken en contact met achterblijvers/nabestaanden.

Contact

Meer informatie of een aanvraag indienen? Vul het contactformulier in.
Contactformulier Tarieven