Klaar voor de volgende fase

Werkwijze

Werkwijze

‘Je moet het in het leven wel zelf doen maar niet alleen’
-Varro (116-27 v Chr)

Voor wie?

Voor particulieren en werknemers die op een integrale manier begeleid willen worden bij de overgang naar de nieuwe levensfase rondom werk, gezin en gezondheid, waarin stressvermindering, verwerking, het hervinden van fysieke en mentale balans, opbouw, groei en zingeving een rol spelen. Dit kunnen personen zijn die willen (re)vitaliseren of re-integreren: (weer) vitaal worden of blijven, in hun kracht komen en (weer) aan het arbeidsproces deel (blijven) nemen.
Voor werkgevers die (een) werknemer(s) integraal willen laten begeleiden bij de overgang naar de nieuwe fase of die (project)begeleiding of advies hierover of over duurzame inzetbaarheid wensen.

(Ervarings)deskundig

VitaalKlaar richt zich op het fit en (weer) in balans houden of krijgen van particulieren en werknemers die door een (belastende) veranderingsfase gaan: die van stress of verlies rondom werk, gezin of gezondheid. VitaalKlaar is kundig en ervaringsdeskundig op het gebied van deze levensfasen.

Leefstijlprogramma’s

Voor deze twee fasen zijn speciale leefstijlprogramma’s opgesteld voor persoonlijke en groepscoaching. De programma’s zijn gericht op het verhogen van de draagkracht en het draagvlak (empowerment) en het verbeteren van de fysieke en mentale balans (stressreductie).

model Draagkracht, draagvlak en draaglast

Groepstrainingen

Voor mensen met stress en verliesverwerking is een runningtherapiegroep in het leven geroepen op de dinsdagavond in Amsterdam.
Voor verlies van een dierbare is sinds 2014 de groepstraining LifeBoost opgezet. Dit is een combinatie van een buitentraining (Runningtherapie, spierversteviging) en coaching (incl. hartcoherentie).

Persoonlijke coaching

Voor ondersteuning tijdens belastende levensfasen is het mogelijk persoonlijke LifeCoaching te krijgen, in feite motivational coaching gericht op leefstijlaspecten die aandacht nodig hebben. Runningtherapie en hartcoherentie kunnen hierbij worden ingezet. LifeCoaching voor mensen met een verlies beperkt zich niet tot verlies van een dierbare maar kan ook een scheiding, verlies van werk, gezondheid, woonsituatie, droom of zelfs verlies van figuur (obesitas/afvallen) betekenen. Voor verlies van een dierbare biedt VitaalKlaar extra diensten aan bij overlijden.

Bloemmodel

Voor LifeCoaching is onderstaande levensbloem ontwikkeld. Tijdens een uitgebreide intake wordt met behulp van de leefstijlaspecten uit deze bloem bekeken welke spannings- en krachtbronnen jij hebt en hoe die aangepakt dan wel versterkt kunnen worden. Per traject worden de twee belangrijkste aandachtspunten volgens een stappenplan aangepakt en concrete doelen gesteld. Beweging wordt daarbij zoveel mogelijk gestimuleerd om je mentale proces op gang te brengen. De situatie, persoon en wens van jou als coachee staan altijd centraal. Als je dat wilt, houdt VitaalKlaar contact met je werkgever over de voortgang.

LifeBoost LifeBloom