Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij KvK Amsterdam, 1-3-2013

Algemeen

 • Door aanmelding verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van VitaalKlaar te accepteren.

Deelname, termijn en betalingsvoorwaarden

 • De factuur voor de gevolgde training of coaching moet binnen 4 weken na afronding van de training of coaching worden overgemaakt naar het rekeningnummer van VitaalKlaar.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt hiertoe een herinneringsmail gestuurd. De deelnemer krijgt daarna nog eens 2 weken de tijd het bedrag over te maken. Als het bedrag na deze periode nog niet is ontvangen, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt, zijn voor rekening van de deelnemer.
  • Als niet aan tijdige betaling wordt voldaan, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan de trainingen van VitaalKlaar.
  • VitaalKlaar behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging word de deelnemer hiervan op de hoogte gebracht.

Trainingen

 • VitaalKlaar behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. tussentijds te wijzigen als dat noodzakelijk is.
 • De trainingen gaan altijd door, behalve bij extreem slecht weer of door ziekte van de trainer. In het laatste geval wordt een inhaalmogelijkheid aangeboden.
 • Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst en krijgt zij hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt VitaalKlaar tijdig contact op met de deelnemer.
 • De trainingen lopen het hele jaar door, behalve op nationale feestdagen. Tijdens trainingen wordt tijdig aangegeven wanneer er een training zal uitvallen.
  VitaalKlaar stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.
 • Deelname aan de trainingen van VitaalKlaar doen deelnemers geheel op eigen risico. Deelnemers luisteren tijdens de trainingen goed naar hun eigen lichaam en volgen de instructies van de trainer op.

Privacy en disclaimer

 • Deelnemers hebben niet het recht (trainings)informatie naar niet-deelnemers van de trainingen of sessies door te sturen of op bepaalde wijze te publiceren. VitaalKlaar heeft het copyright op deze informatie.
 • VitaalKlaar besteedt aandacht aan de correcte invoer van gegevens op haar website www.vitaalklaar.nl Desondanks kan deze informatie onjuist of onvolledig zijn. VitaalKlaar is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de gegevens op deze site. Mocht u problemen ondervinden op deze site, laat dit ons weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 • VitaalKlaar accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
 • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van VitaalKlaar. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VitaalKlaar.
 • Enkele links in deze website leiden naar websites buiten het domein van www.vitaalklaar.nl, die geen eigendom zijn van VitaalKlaar. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van www.vitaalklaar.nl
  VitaalKlaar respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, gaan we daar altijd vertrouwelijk mee om. Persoonlijke gegevens van bezoekers en deelnemers aan de trainingen worden door ons nooit ter beschikking gesteld aan derden.
Deel deze pagina via:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter© 2018, VitaalKlaar, Amsterdam   |  

Algemene voorwaarden   |  
Privacy Policy   |  

Website: sbddesign.nl