Vitaliteitsadvies voor werkgevers

'Verlies. Een weinig sexy onderwerp. Maar wel een onderwerp dat raakt aan de gezondheid van organisaties… en de groei van mensen in organisaties!’
– Boek ‘Over de rooie’

Preventie leidt tot rendement

Duurzame inzetbaarheid: al enige het sleutelwoord in het bedrijfsleven. Vitaliteit van werknemers daarbinnen is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Arbeidskrachten worden ouder en schaarser en het is belangrijk hen nog zoveel jaren als mogelijk flexibel inzetbaar en gezond te houden. ‘Iedere euro die geïnvesteerd wordt in preventie brengt substantieel rendement voor de samenleving met zich mee’ (Bron: het onderzoek ‘prevention pays for everyone’ van PwC).

PSA meest voorkomende beroepsziekte

Ongeveer een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dat dit aandacht heeft, blijkt uit het feit dat het ministerie samen met werknemers en werkgevers, al sinds 2014 aandacht besteedt aan het voorkomen van uitval door psychische klachten. Deze en andere klachten kunnen worden veroorzaakt door een verstoorde werk-privé balans. Dus ook door overbelasting die de overgang naar een nieuwe levensfase zoals het moederschap of een verlies met zich meebrengt.

‘The only way to do great work is to love what you do’
– Steve Jobs

Harde cijfers leiden tot hoge verzuimkosten

Een Amerikaans onderzoek geeft aan dat rouw de productiviteit vermindert en een hoger percentage van fouten en ongelukken op het werk veroorzaakt. Dit kost Amerikaanse bedrijven ruim 75 miljard dollar, wat omgerekend naar ons inwoneraantal in Nederland een verliespost van zo’n 3 tot 5 miljard euro betekent. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de werknemers na verlies van een dierbare na enige tijd uitvalt (voor langere tijd). Slechts 50% keert volledig in hun oude functie terug en 50% verdwijnt (gedeeltelijk) uit het (oude) arbeidsproces (naar korter werken of ander werk). Uit deze gegevens mag blijken dat aandacht voor verlies en rouw op het werk zinvol is. Juist in die periode is goede begeleiding vanuit de werkgever waardevol voor re-integratie van de werknemer en om hoge(re) verzuimkosten te voorkomen. Niet of onvoldoende verwerkt verlies is een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim en vertrek van werknemers.

Duurzaam succes vraagt om persoonlijke aandacht

Organisaties zijn zich er meer en meer van bewust dat duurzaam succes vooral afhankelijk is van de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers. Aandacht voor de persoonlijke levensomstandigheden van de medewerkers draagt daaraan bij. Organisatiewerk blijft immers mensenwerk.
Niet elke leidinggevende heeft de tijd of het vermogen om met stress- en/of verliessituaties om te gaan of ze te herkennen. VitaalKlaar wil bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers door werkgevers hierbij te ondersteunen of als contactpersoon te fungeren. Zij richt zich op revitalisatie dan wel re-integratie van werknemers en particulieren die door een belastende transitieperiode gaan (gespecialiseerd in moederschap/verlies). Dit betekent in feite ondersteuning bij ‘goed werkgeverschap’ en kan zelfs persoonlijke groei en toegenomen veerkracht tot resultaat hebben.

Diensten

VitaalKlaar kan de volgende diensten leveren:

Rondom verlies

  • Advies: Opstellen stuk (nog ontbrekend) (CAO)beleid of protocol rondom verlies en re-integratie in de organisatie.
  • Begeleiding in de organisatie en opvang van collega’s bij een verliessituatie.
  • Workshop ‘aan de slag met verlies’ aan leidinggevenden/teamleiders om te leren omgaan met werknemers in verliessituaties in de ruimste zin van het woord.
  • Leefstijlcoaching: coaching van werknemers die extra ondersteuning nodig hebben of uitgevallen zijn met als doel hen weer op eigen tempo te laten revitaliseren of re-integreren.
  • LifeBoost training: 12-weeks programma voor werknemers (of particulieren) met verlies van dierbare door overlijden (kan ook in company worden gegeven).
  • Projectmanagement: inzetbaar tijdens leefstijlcoach-projecten van VitaalKlaar en ook als aparte (ZZP-)dienstverlening.

Contact

Meer informatie of een aanvraag indienen? Vul het contactformulier in.

ContactformulierTarieven

Deel deze pagina via:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter© 2018, VitaalKlaar, Amsterdam   |  

Algemene voorwaarden   |  
Privacy Policy   |  

Website: sbddesign.nl