Voordelen van VitaalKlaar

 • Speciaal ontwikkelde programma’s voor stress en verlies
 • Voor particulieren en werknemers
 • Kundigheid en ervaringsdeskundigheid
 • Gaat uit van jouw eigen empowerment en reduceert stress
 • Aandacht voor mentale én fysieke balans en voor het belang van beweging
 • Per doelgroep persoonlijke coaching op maat, groepstraining en e-coaching
 • Persoonlijke coaching kan ook bij jou thuis
 • Integrale aanpak: motivational coaching, beweging, voeding, ontspanning, organisatie, zingeving en creatie

Voor informatie:

VitaalKlaar
Tel: 06-13575944
E: info@vitaalklaar.nl

Contactformulier »

Werkwijze

‘Je moet het in het leven wel zelf doen maar niet alleen’
-Varro (116-27 v Chr)

Voor wie?

Voor particulieren en werknemers die op een integrale manier gecoached willen worden bij de overgang naar de nieuwe levensfase rondom werk, gezin en gezondheid. Daarbij speelt stressvermindering, verwerking, het hervinden van fysieke en mentale balans, opbouw, groei en zingeving een rol. Dit kunnen personen zijn die willen (re)vitaliseren of re-integreren: (weer) vitaal worden of blijven, in hun kracht komen en (weer) aan het arbeidsproces deel (blijven) nemen.

Voor werkgevers die (een) werknemer(s) integraal willen laten coachen bij de overgang naar de nieuwe fase. Of die advies of (project)begeleiding wensen over vitaliteit of duurzame inzetbaarheid. VitaalKlaar heeft ook ervaring met het implementeren van online platforms voor vitaliteit of duurzame inzetbaarheid.

(Ervarings)deskundig

VitaalKlaar richt zich op het fit en (weer) in balans houden of krijgen van particulieren en werknemers die door een (belastende) veranderingsfase gaan: die van stress of verlies rondom werk, gezin of gezondheid. VitaalKlaar is kundig en ervaringsdeskundig op het gebied van deze levensfasen.

Leefstijlprogramma’s

Voor deze twee fasen zijn speciale leefstijlprogramma’s opgesteld voor persoonlijke en groepscoaching. De programma’s zijn gericht op het verhogen van de draagkracht en het draagvlak (empowerment) en het verbeteren van de fysieke en mentale balans (stressreductie).

model Draagkracht, draagvlak en draaglast - VitaalKlaar

Groepstrainingen

Voor mensen met stress en verliesverwerking is een runningtherapiegroep in het leven geroepen op de vrijdagochtend in Amsterdam.
Voor verlies van een dierbare is sinds 2014 de groepstraining LifeBoost opgezet. Dit is een combinatie van een buitentraining (Runningtherapie, spierversteviging) en coaching (incl. hartcoherentie).

Persoonlijke leefstijlcoaching

Voor ondersteuning tijdens belastende levensfasen is het mogelijk persoonlijke leefstijlcoaching te krijgen, in feite motivational coaching gericht op leefstijlaspecten die aandacht nodig hebben. Runningtherapie en hartcoherentie kunnen hierbij worden ingezet. Leefstijlcoaching voor mensen met een verlies beperkt zich niet tot verlies van een dierbare maar kan ook een scheiding, verlies van werk, gezondheid, woonsituatie, droom of zelfs verlies van figuur (obesitas/afvallen) betekenen. Voor verlies van een dierbare biedt VitaalKlaar extra diensten aan bij overlijden.

Bloemmodel

Voor leefstijlcoaching is onderstaande levensbloem ontwikkeld. Tijdens een uitgebreide intake wordt met behulp van de leefstijlaspecten uit deze bloem bekeken welke spannings- en krachtbronnen jij hebt en hoe die aangepakt dan wel versterkt kunnen worden. Per traject worden de twee belangrijkste aandachtspunten volgens een stappenplan aangepakt en worden concrete doelen gesteld. Beweging wordt daarbij zoveel mogelijk gestimuleerd om de andere processen op gang te brengen. De situatie, persoon en wens van jou als coachee staan altijd centraal. Als je dat wilt, houdt VitaalKlaar contact met je werkgever over de voortgang.

LifeBoost LifeBloom - VitaalKlaar

Deel deze pagina via:
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Voordelen van VitaalKlaar

 • Speciaal ontwikkelde programma’s voor stress en verlies
 • Voor particulieren en werknemers
 • Kundigheid en ervaringsdeskundigheid
 • Gaat uit van jouw eigen empowerment en reduceert stress
 • Aandacht voor mentale én fysieke balans en voor het belang van beweging
 • Per doelgroep persoonlijke coaching op maat, groepstraining en e-coaching
 • Persoonlijke coaching kan ook bij jou thuis
 • Integrale aanpak: motivational coaching, beweging, voeding, ontspanning, organisatie, zingeving en creatie

Voor informatie:

VitaalKlaar
Tel: 06-13575944
E: info@vitaalklaar.nl

Contactformulier »© 2018, VitaalKlaar, Amsterdam   |  

Algemene voorwaarden   |  
Privacy Policy   |  

Website: sbddesign.nl